RECENTE SUCCESSEN:

Wij constateren in meerdere bankaanbiedingen fouten met soms grote impact. Deze fouten betreffen o.a. niet (juist) meegenomen swap-contracten, slordigheidsfouten, foutieve aannames en missende compensatie-items. Bijvoorbeeld het niet meenemen van vervroegde (extra) aflossingen, het hanteren van een onjuiste (in aanmerking komende) lening , een onterechte afwijzing van een duidelijke “overhedge” of niet (juist) gecompenseerde opslagverhoging.

Ook voor als “professioneel” bestempelde relaties hebben wij deze maanden goede resultaten behaald: Voor een van deze relaties een vergoeding uit hoofde van opslagverhoging gerealiseerd en voor een andere (voor het Herstelkader afgewezen) relatie deze alsnog binnen het Herstelkader gekregen.

Bindend Advies: Voor één van onze relaties kwamen wij er met de bank niet uit. De bank weigerde in dit geval toe te geven dat het bankaanbod fouten bevatte. Voor deze relatie hebben wij Bindend Advies ingewonnen en deze procedure voor relatie gewonnen! De Bindend Advies commissie bepaalde dat het aanbod inderdaad onjuist was en heeft de bank gesommeerd de compensatie opnieuw te berekenen en te betalen tegen onze zienswijze. Dit heeft voor relatie geresulteerd in een compensatie die 4x zo hoog was dan het 1e aanbod!

In totaal hebben wij voor onze relaties tot nu toe ruim EUR 1.500.000,= extra (boven bankaanbod) gerealiseerd.

Voor één van onze andere relaties hebben wij een hogere coulance-vergoeding kunnen realiseren en weer een andere relatie hebben wij alsnog binnen het Herstelkader gekregen, waardoor client direct al een voorschot van EUR 100.000,= ontving.