rentederivaat? toets uw compensatie-aanbod!

Heeft of verwacht u een aanbod tot compensatie voor uw rentederivaat? Zijn alle punten die voor compensatie in aanmerking komen wel meegenomen? Kloppen ook de onderliggende berekeningen?

Een ding is duidelijk: het herstelkader toepassen op een derivaat is zéér complexe materie. De juiste compensatie berekenen is in menig geval een erg ingewikkelde puzzel. Een verschil in interpretatie kan al snel leiden tot een verschil van vele tienduizenden Euro's compensatie!

Wij helpen u: Onze ervaren specialisten voorzien u van een scherpe analyse en berekeningen. Tegen een scherpe prijs! Met het doel voor u te komen tot een goede uitkomst van dit Herstelkader! 

toetsing bankaanbod swap

3. VOLLEDIGE ONDERSTEUNING

Naast onze berekeningen voorafgaand aan uw bankaanbod toetsen wij, zonder additionele kosten, uw bankaanbod. Hierin zal duidelijk worden of de bank zaken juist heeft berekend en of de bank alle in aanmerking komende punten tot compensatie heeft meegenomen in haar berekeningen. Eventuele verschillen kunnen aanzienlijk zijn! Wij maken deze helder en helpen u dit verschil uitbetaald te krijgen.

Ook zullen wij u graag onze visie geven inzake het al dan niet accepteren van dit bankvoorstel. Bij acceptatie is e.e.a. definitief "afgedaan" en u kunt er niet meer op terugkomen.  

Vrijblijvende AFSPRAAK?

Mail of bel ons voor een vrijblijvende afspraak of telefonisch consult. Wij zullen u dan graag op hoofdpunten aangeven waar de renteswap compensatie mogelijkheden voor u liggen.

Werkwijze

1. SCHERPE ANALYSE

Op basis van o.a. uw kredietovereenkomsten en derivaat-contract analyseren wij uw situatie. Dat betekent een grondige check van uw derivaat tegen de achtergrond van het Herstelkader voor rentederivaten. De hoogte van het compensatiebedrag wordt gebaseerd op een uitgebreide lijst met punten. Bovenop een algemene (en voor veel ondernemers geldende) coulanceregeling en prospectieve aanpassing van het derivaat spelen er mogelijk zaken als: mismatch (in looptijd, omvang of referentierente), extra vervroegde aflossing, doorgevoerde opslagverhoging e.d. Wij lopen alle zaken punt voor punt door.  

2. DIEPGAANDE BEREKENINGEN

Met onze "Herstelgenerator" én geavanceerde bancaire derivaat software berekenen wij vervolgens de te vergoeden compensatie voor uw derivaat. De belangrijkste zaken worden in een helder en overzichtelijk rapport met u gedeeld.

Bij verschillen met uw bankaanbod zullen wij u ondersteunen om uiteindelijk de juiste compensatie voor u te bereiken. 

stockfresh_723457_stock-market-newspaper-background-with-charts-bluetone-and-blurred_sizeM_e647cc.jpg