rentederivaat? Check uw compensatie!

Heeft of verwacht u een aanbod tot compensatie voor uw rentederivaat? Zijn alle punten die voor compensatie in aanmerking komen in uw voorstel meegenomen? Kloppen ook de onderliggende berekeningen? Bent u zich ervan bewust dat u zich in bepaalde gevallen (opt-in) zelf moet aanmelden om voor vergoeding in aanmerking te komen? 

Een ding is duidelijk: het herstelkader toepassen op een derivaat is zéér complexe materie. De juiste compensatie berekenen is in menig geval een erg ingewikkelde puzzel. Een verschil in interpretatie kan al snel leiden tot een verschil van vele tienduizenden Euro's compensatie!

Een goede voorbereiding op dit bankaanbod is van essentieel belang. Wij helpen u te komen tot een juiste uitkomst van dit Herstelkader! 

toetsing bankaanbod swap

DIEPGAANDE BEREKENINGEN

Met onze "Herstelgenerator" én geavanceerde bancaire derivaat software berekenen wij vervolgens de te vergoeden compensatie voor uw derivaat. De belangrijkste zaken worden in een helder en overzichtelijk rapport met u gedeeld.

SUPPORT

Op basis van onze berekeningen toetsen wij uw bankaanbod. Hierin zal duidelijk worden of de bank (en de haar controlerende accountant) zaken juist heeft berekend en of de bank alle in aanmerking komende punten tot compensatie heeft meegenomen in haar berekeningen. Eventuele verschillen kunnen aanzienlijk zijn! Wij maken deze helder en zullen u helpen deze verschillend uitbetaald te krijgen als zaken naar ons idee niet juist benaderd zijn. 

 

Vrijblijvende scan?

Mail of bel ons voor een vrijblijvende scan of onze checklist of vul onderstaande gegevens in. 

onze dienstverlening

SCHERPE ANALYSE

Op basis van o.a. uw kredietovereenkomsten en derivaat-contract analyseren wij uw situatie. Dat betekent een grondige check van uw derivaat tegen de achtergrond van het Herstelkader voor rentederivaten. De hoogte van het compensatiebedrag wordt gebaseerd op een uitgebreide lijst met punten. Bovenop een algemene (en voor veel ondernemers geldende) coulanceregeling en prospectieve aanpassing van het derivaat spelen er mogelijk zaken als: mismatch (in looptijd, omvang of modaliteit), extra vervroegde aflossing, doorgevoerde opslagverhoging e.d. Wij lopen alle zaken punt voor punt door.  

stockfresh_723457_stock-market-newspaper-background-with-charts-bluetone-and-blurred_sizeM_e647cc.jpg