de juiste compensatie

Heeft u een aanbod tot compensatie voor uw rentederivaat van uw bank ontvangen? Of een voorschot op uw coulance? Dan is het raadzaam dit bankaanbod goed te checken. Een en ander is immers zeer complexe materie.

Zo kunnen bijvoorbeeld niet de juiste gegevens (inzake o.a. leningen, opslagverhogingen, aflossingen en derivaten) zijn gehanteerd en is daarmee ook de berekende uitkomst onjuist. Verschillen kunnen dan snel oplopen naar vele tienduizenden Euro's.

Met onze uitgebreide compensatiecheck verkrijgt u duidelijkheid of uw bankaanbod klopt. Wij ondersteunen u om te komen tot de juiste uitkomst van dit Herstelkader! 

toetsing bankaanbod swap

SUPPORT

Bij verschillen in uitkomsten (tussen onze bevindingen en het aanbod van uw bank) zullen wij u ondersteunen om deze verschillen inzichtelijk en uitbetaald te krijgen. Uw bank heeft speciale contactpersonen ingezet die wij voor de beantwoording van onze vragen kunnen benaderen. Natuurlijk alles in overleg met u. 

Vrijblijvende scan?

Mail of bel ons voor een vrijblijvende scan of informatie of vul onderstaande gegevens in. 

onze WERKWIJZE

SCHERPE ANALYSE

Wij starten met het verzamelen van alle benodigde documenten om zo tot de juiste input te komen. O.a. komen hierbij aan de orde: De in aanmerking komende leningen, het verloop van derivaat en leningen, (extra) aflossingen en opslagverhoging. Hierbij hanteren wij een uitgebreide "herstellijst" die wij punt voor punt doorlopen.

DIEPGAANDE BEREKENINGEN

Deze input dient als basis voor ons rekenprogramma, de "herstelgenerator". In combinatie met geavanceerde derivatensoftware berekenen wij met deze uitgebreide tool de te vergoeden compensatie voor uw derivaat. Dit resulteert in een helder overzicht met uitkomsten per stap uit het Herstelkader. Vervolgens toetsen wij onze bevindingen aan het aanbod van uw bank. 

stockfresh_723457_stock-market-newspaper-background-with-charts-bluetone-and-blurred_sizeM_e647cc.jpg